Mattilsynet si lokale beredskapsvakt

Nasjonal beredskapsvakt på tlf. 06040 er bemanna med kyndig veterinær med operativ erfaring.

Når det gjeld døgnkontinuerleg tilgang til kliniske veterinærtenester, må publikum kontakta klinisk veterinærvakt. 
Når det gjeld varsling av påkøyd/skadd vilt, må publikum kontakta viltnemnda i Jondal kommune.