Brøyting av kommunale og private vegar

Kommunen brøyter dei kommunale vegane, og kan ta seg av brøyting av private vegar. Kommunen har vedlikehald av kommunale vegar og vegljos.

Ein kan venda seg til teknisk kontor, tlf. 53 66 95 20 eller senda e-post til post@jondal.kommune.no.

Vegar som er lenger enn 300 m vert vurdert særskilt.
Område større enn 600 kvadratmeter vert vurdert særskilt.

Meirverdiavgift (25%) kjem i tillegg til alle prisane.