Skogbruk og jordbruk

Ved søknad om bygging av skogsvegar, ta kontakt med eining for teknisk, næring og kultur for søknadsskjema og annan informasjon. Du kan også få informasjon om tilskotsordningar innan skog- og jordbruk. Telefon jordbrukssjef: 53 66 95 23. E-post: post@jondal.kommune.no

Kontakt

Tenestetorget Sentralbord
Telefon: 53 66 95 00