Tillskotsordningar

Jondal kommune forvaltar desse tilskotsordningane innan kulturområdet:

Tilskot til lag og organisasjonar:
- Tilskot til lagshus
- Tilskot til lagsarbeid

Tilskot til kulturminnevern

Tilskot til fysisk aktivitet/nærmiljøanlegg


Hordaland fylkeskommune har pr. mars 2016 revidert sine tilskotsordningar innan kunst og kultur. Du finn eit informasjonsskriv om dette nedanfor, under "Informasjon frå Hordaland fylkeskommune".