Arkiv for Jondal kommune 1846 - 1964

IKAH logo.jpg Interkommunalt Arkiv Hordaland har ordna og systematisert det gamle arkivet for Jondal i perioden 1846 - 1964. I eldre arkiv kan ein finna mykje informasjon om ulike oppgåver kommunen har utført opp gjennom tidene. Måten eit arkiv frå ein kommune er stilt opp etter einingar, kommisjonar eller avdelingar fortel om organiseringa av kommunen, kva tenesteeiningane utførte av oppgåver og kven som utførte tenestene.

Kontakt

Eli Galtung Torsnes
Arkivleiar
Telefon: 53 66 95 09