Jordmortenesta - val av fødestad

Fødestad kan veljast fritt i fylgje Lov om pasientrettar.  


Alternative fødestader for gravide i Jondal kommune:

  • Fødestova, Odda sjukehus. Fødsel kan skje i Odda etter bestemte kriteriar. Det kan vera aktuellt å vidaresende pasientar til Haugesund.
  • Fødeavdelinga, Voss sjukehus.
  • Kvinneklinikken/Storken, Haukeland Universitetssjukehus.