Jordmortenesta - omsorgsmodell

I fylgje Nasjonale retningsliner for svangerskapsomsorga, kan den gravide sjølv velje kven ho vil gå til svangerskapsomsorg hos i primærhelsetenesta så lenge svangerskapet er normalt:

Kun hos jordmor
Kun hos lege
Kombinasjon jordmor/lege


Meir informasjon om svangerskapsomsorg kan du finna her:

Norsk elektronisk legehåndbok

Barne- og familiedepartementet


Kontakt

Irene Hjelmeland Haavik
Jordmor
Telefon: 53 67 53 80