Tannhelsetenesta

Prioriterte pasientgrupper, d.v.s. barn, ungdom og institusjonspasientar får innkalling til tannpleiar for undersøking. Tannlege frå den offentlege tannklinikken i Norheimsund vil komma hit og behandla desse pasientgruppene.

Ved behov for akutthjelp får dei hjelp på tannklinikken i Norheimsund.

Vaksne pasientar som treng tannlegehjelp tar kontakt med private tannlegar, eller tannlegevakten i Bergen, tlf: 55 56 87 17.

Tlf.nr. tannklinikken i Odda: 53 65 06 60

Tlf.nr. tannklinikken i Norheimsund : 56 55 20 55

Tannlegevakta i Bergen har åpningstider på kveldstid og i helgane: Tlf. 55 56 87 17