Pasientreiser


Skjemaet er tilgjengeleg på www.pasientreiser.no .


Pasientreiser 05515


Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan ta rutegåande transport kan du få ein rekvisisjon til anna transport av din behandlar. Du skal då ringje 05515 for å bestille reisa, eller for å få rekvisisjon til anna transport når det ikkje finst rutegåande tilbod. Dersom du har fått rekvisisjon, skal du ikkje sende reiserekning.