Vikevollen sjukeheim

Vikevollen - Klikk for stort bilete

Vikevollen sjukeheim er organisert under Helse og OmsorgsEininga.

Sjukeheimen disponerer for tida 23 rom, der to av romma vert nytta til akutthjelp gjennom samhandlingsreforma.

Kontakt

Sonja Handegard
Avd.leiar Vikevollen sjukeheim
Telefon: 53675304/53675300