Helse og omsorg

Helse og omsorg er ei ny eining frå og med  01.01.2015. Eininga  består av 4 avdelingar. Dette er :
Vievollen sjukeheim, HeimeBasert Omsorg (HBO), Helseavdelinga  og Bufellesskapet Vik.

Sjukeheim, heimebasert omsorg og helseavdelinga  er lokalisert på Vikevollen.
Sjukeheimen og HBO i hovudetasjen.


Helseavdelinga med legekontoret er lokalisert i underetasjen. Til helseavdelinga høyrer legekontor, psykisk helse, fysioterapi, helsestasjon, jordmor og kommunepsykologtenesta til.

Bufellesskapet Vik held til på Hagamyra, ovanfor Jonatunet.
Du vil finna meir informasjon om tenester innan dette fagfeltet ved å klikka deg inn på helse, pleie og omsorg eller søkje etter tenester.

Publisert av Ragnvald Joakimsen. Ansvarleg Marit Klopstad. Sist endra 15.09.2016