Bufellesskapet Vik

Bufellesskap 2 - Klikk for stort bilete

Bufellesskapet Vik er organisert som ei avdeling under Helse og OmsorgsEininga frå og med 01.012015.

 

Bufellesskapet er eit tilrettelagt, døgnbasert  butilbod innan psykiatri og har plass til 6 bebuarar. 
Jondal kommune eig Hagamyra, der Bufellesskapet Vik ligg - med god utsikt over Jondalsbygda.
Jondal kommune selger tenester til andre kommunar, for denne pasientgruppa .

Den viktigaste oppgåva vår er å skape ein trygg og god heim. Kvar og ein av bebuarane kan få moglegheit for utvikling og vekst utifrå sine føresetnader.
Funksjonsnivå og alder er varierande og ein legg vinn på at kvar og ein skal få bistand utifrå eigne ynskjer og det dei har trong for.

Kontakt

Synnøve Eikrem
Avd.leiar Bufellesskapet Vik
Telefon: 53 66 95 70
Telefon: 975 40 970