Vassforsyning

Kommunen har vassverk på Kysnesstrand, Jondal, Solesnes og Svåsand. Det er private vassverk på Torsnes og i Herand.

Rutiner
Link