Tøming av septiktankar

Husstandar med kommunal kloakk får tømt septiktankar utan ekstra gebyr. Hustandar med private anlegg vert tømt etter avtale. Tøming skjer på hausten og vert nærare kunngjort på heimesida.
For meir informasjon om tenesta, ta kontakt med eining for teknisk, næring og kultur på tlf. 53 66 95 20 eller epost post@jondal.kommune.no.

Kontakt

Tenestetorget Sentralbord
Telefon: 53 66 95 00