Brannvern

Ved brann: ring 110. Hugs å oppgje navn, telefonnummer, kvar du er og kva det gjeld.
Brannsjef i Jondal kommune er Georg Kvåle.