Velkommen som høyringspart!

Er du klar over at Jondal kommune startar arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplan? Det betyr at retningen og mål for dei neste 12 år skal fastsetjast. Vil du vera med å påverka? Då bør du nytta sjansen å sende inn ditt innspel i høyringsperioden fram til 11. august!Publisert av Ann-Kristin Eide. Første gong publisert 02.06.2014

I høve til høyring av planprogrammet (PDF, 2 MB) knytt til revisjon av samfunnsdelen, er planprogrammet sendt på høyring til aktuelle partar. I tillegg er organisasjonen orientert. Du er velkomen til å senda inn dine innspel til planprogrammet her.