Temasamling: Samhandling

Planprogrammet til samfunnsdelen av kommuneplan "Jondal 2030" har utpeika eit overordna mål for samfunnsutviklinga mot 2030: Me skal bli fleire! For å lukkast må vi satsa på SAMHANDLING! Dette er eit av tre satsingsområde i den nye kommuneplanen og tema for  samlinga vi inviterer til onsdag 1. oktober kl. 18.00 i gymsalen på Jondal skule (PDF, 176 kB)!

Publisert av Ann-Kristin Eide. Sist endra 02.07.2015

Distriktssenteret v/ Trude Risnes kjem for å snakka om samhandling som nykkel til å lukkast med lokalsamfunnsutvikling. Distriktssenteret m.fl. står og bak dokumenter som formidlar viktig kunnskap om kva som kjenneteiknar dei kommunar og stader som lukkast. Dei har og gjeve ut "Draumen om å bli fleire!

Rolv Navarsete er kjent som «Mr. Sogndal» - ein nestor i næringslivet og SIL-fotball. Han har i si yrkeskarriere drive daglegvarebutikk og har dei siste åra vore mannen bak kåringa av Meny Sogndal til Årets butikk. Ein sterk historieforteljar og samfunnsaktør!

Sidsel Haugen er dagleg leiar i Grannehjelpa i Kvam herad og skal i samband med planprosessane vi no inviterer til vera prosessleiar. På kvar samling avsluttar vi med arbeidsgrupper som er temabaserte og som inviterer til å gje oss innspel i høve dei mål og strategiar vi skal leggja til grunn for det lokalsamfunnet, næringslivet, kommunale tenestene, oppvekstmiljøet, buattraktiviteten vi ynskjer i 2030!

 

 

Jondal kommunehus - Klikk for stort bilete

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.