Oppmåling/GEO data

Tenesta omfattar deling og samanslåing av eigedomar og den saksbehandlinga som er nødvendig ifølgje lova. Det vert utarbeida matrikkelbrev som kan tinglysast. Vidare kan ein bestilla grenseavklaring og grensepåvising. Meir informasjon om tenesta kan du få ved å kontakta eining for teknisk, næring og kultur v/ jordbrukssjef, tlf. 53 66 95 23 eller epost til post@jondal.kommune.no.

Kontakt

Tenestetorget Sentralbord
Telefon: 53 66 95 00