Barnevern

Jondal kommune er med i Hardanger Barnevern.

Dei fem kommunane Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Jondal og Odda samarbeidar om Hardanger barnevern.

Kontakt

. Hardanger barnevern
Telefon: 53 65 40 00
Telefon: 97558510eller97558511
Ingebjørg Grøtt
Psyk. sjukepleiar
Telefon: 53 67 53 84
Telefon: 90275755(rus/psyk.helse)