Næringssjef

ullensvang_kommune(3).jpg - Klikk for stort bilete

 
Det vert ledig stilling som næringssjef i Ullensvang kommune frå 01.01.20.

Tiltreding kan likevel skje tidlegare. Stillinga er plassert i sektor Kultur, næring og samfunn, med kommunalsjef Reidar Isdal som næraste overordna. Kontorstad Odda.

 

Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion, og frå 2020 slås desse kommunane seg saman til Ullensvang kommune. I Ullensvang kommune er det eit rikt og samansett næringsliv med landbruk, fruktdyrking, havbruk, industri og reiseliv som dei største næringane.

 

Ansvar:

 • gi råd til politisk og administrativ leiing i næringssaker
 • bindeledd mellom kommune og næringsliv
 • tilrettelegging og rettleiing overfor næringsdrivande
 • gi råd og rettleiing til nyetablerarar
 • delta i aktuelle næringsfora, nettverk og samhandlingsarenaer
 • aktivitet mot investorar og selskap for etablering i kommunen
 • aktivt profilere kommunen
 • prosjektarbeid/leiing, analyse og rapportering
 • utarbeide og følgje opp næringsplanen
 • kontakt med Innovasjon Norge, Stat, fylkeskommune og Akademika
 • kople saman næringslivet, kommune og Akademika
 • god samhandling med planmynde
 • sakshandsaming og utgreiing i næringssaker
 • generelle oppgåver knytt til fagfeltet.
   

Kvalifikasjonar:

 • relevant kompetanse på universitet/høgskule
 • erfaring frå næringslivet og næringsetablering (gjerne eigen verksemd)
 • innsikt i kommunal forvaltning og relevant lovverk
 • kunnskap om prosjektleiing og utgreiing
 • kjennskap til nasjonale/internasjonale støtteordningar/program for næringsutvikling
 • kunne tileigne seg samfunnstrendar og forsking.
   

Personleg eigenskapar:

 • strategisk, og evne til å omsette strategi til praksis
 • proaktiv og resultatfokusert
 • gode relasjonelle evner
 • handling- og løysingsorientert.

 

Opplysningar om stillinga får du hos  Reidar Isdal, tlf.: 975 55 560 eller e-postadresse: reidar.isdal@ullensvang.kommune.no 


Søk på stillinga her
Saksnr. 19/582.

Søknadsfrist: 17.06.19

Publisert av Gro Heidi Åsen. Sist endra 24.05.2019