kommunevåpen stor (Medium).jpg
(05.02.2018)

For at våre arbeidstakarar skal få sin velfortente ferie, treng vi sjukepleiarar, vernepleiarar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudentar, helsefagarbeidarar og ufaglærte som sommarvikar i turnus. Som vikar på kjøkkenet treng vi kokk, eller ufaglært med erfaring frå kjøkkenarbeid – helst på institusjonskjøkken.

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(31.01.2018)

Me har ledig ein 50% mellombels stilling som miljøarbeidar i eitt år i Jondal kommune. Miljøarbeidar skal jobba med busetjing av flyktningar i Jondal kommune, både einslege og familiar. 

skulen_oversikt.jpg
(03.06.2015)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.

Barn
(30.03.2015)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

Barnehagen ute
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Reinhald
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenke seg å vere ringevikar som reinhaldar. Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov i reinhaldstenesta.