kommunevåpen stor (Medium).jpg
(20.07.2017)

Jondal kommune ser etter arkivleiar i 100% vikariat for perioden 01.10.2017 – 31.12.2019. Vedkomande vil ha ansvar for at arkivtenesta i kommunen vert utført på ein kvalitetsmessig god måte.

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(20.07.2017)

Jondal kommune søkjer ein allsidig økonomisjef med solid økonomikunnskap til ei stilling med spanande og varierte arbeidsoppgåver sentralt i samfunnet 

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(06.07.2017)

Jondal skule har ledig ei 22,75% mellombels stilling som badevakt ved den offentlege badinga i symjehallen, i perioden 01.september 2017 til 31.desember 2017.

skulen_oversikt.jpg
(03.06.2015)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.

Barn
(30.03.2015)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

Barnehagen ute
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Reinhald
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenke seg å vere ringevikar som reinhaldar. Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov i reinhaldstenesta.