lunsjkonsert illustrasjon.png
(26.05.2017)

 

 

Jondal kommune søkjer etter 1 – 2 lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget til Jondal barnehage. Oppstart etter avtale.

Barnehagen ute
(26.05.2017)

 

 

Jondal kommune har ledig 100% mellombels stilling som spesialpedagog/støttepedagog ved Jondal barnehage. Gjeld for perioden 01.08.2017 til 31.07.2018.

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(12.05.2017)

 Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt av å skapa eit godt arbeidsmiljø, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(28.04.2017)

 Vikariat i 100% stilling som avdelingsleiar i Bufellesskapet Vik i tida  01.08.2017 – 31.07.2018.

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(28.04.2017)

 Det er ledig ei 100 % fast stilling som sjukepleiar i helse og omsorgseininga  (HEOM) frå snarast.

skulen_oversikt.jpg
(03.06.2015)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.

Barn
(30.03.2015)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

Barnehagen ute
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Reinhald
(30.03.2015)

Jondal kommune har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenke seg å vere ringevikar som reinhaldar. Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov i reinhaldstenesta.