Barn
(19.11.2018)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

skulen_oversikt.jpg
(19.11.2018)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.

Barnehagen ute
(19.11.2018)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Stupebrettet
(03.10.2018)

Jondal kommune har ledig 22,75 % mellombels stilling som badevakt ved den offentlege badinga i symjehallen i perioden 1. november 2018 til 31.mai 2019.