Screenshot_1.jpg
(06.06.2019)

Fast stilling 100 % som juridisk rådgjevar 

For å styrkja utviklinga av Ullensvang kommune ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert rådgjevar i 100% fast stilling.

Start frå august i Ullensvang herad og videreført stilling i Ullensvang kommune.

Screenshot_1.jpg
(06.06.2019)

100% stilling som Controller.

Denne stillinga er nyoppretta i Odda kommune, men vil frå og med 01.01.2020 vera ein del av Økonomiavdelinga i Ullensvang kommune. Stillinga rapporterer til kommunalsjef økonomi.

Screenshot_1.jpg
(06.06.2019)

Me har ledig ein spennande og utfordrande 100% stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. 

 

No søkjer me ein drivande og utviklingsorientert sjef til overordna og koordinerande leiing av verksemda byggdrift, i Ullensvang kommune

Stillinga er ledig for tiltredelse.

Screenshot_1.jpg
(06.06.2019)

 Det er ledig ein spennande og utfordrande 100% stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune.

 

No søkjer me ein drivande og utviklingsorientert sjef til overordna og koordinerande leiing av den kommunale renovasjonen i Ullensvang kommune.

ullensvang_kommune(3).jpg
(24.05.2019)

 
Det vert ledig stilling som næringssjef i Ullensvang kommune frå 01.01.20.

Tiltreding kan likevel skje tidlegare. Stillinga er plassert i sektor Kultur, næring og samfunn, med kommunalsjef Reidar Isdal som næraste overordna. Kontorstad Odda.

 

Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion, og frå 2020 slås desse kommunane seg saman til Ullensvang kommune. I Ullensvang kommune er det eit rikt og samansett næringsliv med landbruk, fruktdyrking, havbruk, industri og reiseliv som dei største næringane.

vikevollen.crop.jpg
(24.05.2019)

Det er ledig tre 100 % faste stillingar for helsefagarbeidar i Pleie og omsorg i Jondal kommune frå 01.08.19.

Ungdommens kulturmønstring - 9
(09.05.2019)

Jondal kulturskule har ledig vikariat som dramalærar i 20 % stilling frå 01.08.19 og ca eitt år.

Barnehagen ute
(31.01.2019)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Barn
(19.11.2018)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

skulen_oversikt.jpg
(19.11.2018)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.

Stupebrettet
(03.10.2018)

Jondal kommune har ledig 22,75 % mellombels stilling som badevakt ved den offentlege badinga i symjehallen i perioden 1. november 2018 til 31.mai 2019.