ullensvang_kommune(3).jpg
(14.10.2019)

Det er ledig 100 % fast stilling som rektor ved Tyssedal barneskule frå 01.01.20

Stillinga er 80 % administrasjon og 20 % undervisning.
 

Tyssedal barneskule er ein 1.-7. skule med 47 elevar i skuleåret 2019 - 2020, der 16 born går på SFO. 
Det er tilsett merkantil i 50 % stilling og det er oppretta setterektorfunksjon ved skulen.

ullensvang_kommune(3).jpg
(07.10.2019)

Ullensvang kommune søkjer etter verksemdsleiar for bibliotek og kino i 100% stilling.


Me søkjer deg som vil ta utfordringa med å leia og byggja ei felles bibliotekteneste for den nye kommunen.
Verksemda Ullensvang bibliotek består av eit hovudbibliotek i Odda rådhus, avdelingsbibliotek i Kinsarvik og Jondal, og filial og utlånsstasjonar på Utne, Nå, Lofthus, Skare og Røldal.

Personalet er totalt 7,38 årsverk, der 1,38 er knytt til kino. Odda kino har eigen driftsleiar, og biblioteksjefens rolle er knytt til overordna ansvar for budsjett, personal og utvikling.

Screenshot_1.jpg
(30.09.2019)

Ullensvang kommune er ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen er ein samanslåing av Odda kommune, Ullensvang herad og Jondal kommune. 

Barnehagen ute
(31.01.2019)

Jondal kommune har behov for å koma i kontakt med personar som kan tenkja seg å vera ringevikar til barnehagen.

Barn
(19.11.2018)

Kunne du tenkja deg å bli støttekontakt?
Har du nokre timar til overs pr. veke og kunne tenkja deg eit oppdrag som støttekontakt for ein eller fleire personar i Jondal kommune?

skulen_oversikt.jpg
(19.11.2018)

Jondal skule har behov for å kome i kontakt med personar som kan tenkje seg å vere ringevikar, både som lærar og assistent.
Det er ikkje noko spesiell søknadsfrist, dette er eit kontinuerlig behov ved Jondal skule.