Utlysing av kulturmidlar

Pengar - Klikk for stort bilete

Det kan no søkjast om tilskot til frivillige lag og organsiasjonar, lagshus og investering (kulturmidlar).

Søknad sendast via kommunen sin søknadsportal på internett med saksnr. 18/42.

Retningsliner for ordningane finn du her (PDF, 55 kB).

Søknadsfrist for alle ordningane: 05.04.2018.

Publisert av Gro Heidi Åsen. Ansvarleg Olaug Værland. Sist endra 10.04.2018