svåsandsneset ill.jpg
(08.09.2017)

Marine Harvest AS søkjer om løyve til å utvida areal og anleggskonfigurasjon for anlegget på lokalitet 12074 Svåsandsneset i Jondal kommune.

skulen_oversikt.jpg
(30.08.2017)

Planforslag vert presentert på informasjonsmøte 7. september.

utleggingsmanntal.jpg
(24.07.2017)

 

Kunngjering om utlegging av manntalet.

årvikneset bilete til heimesida.jpg
(19.05.2017)

1.gongs utlegging til offentleg høyring og ettersyn - Framlegg til detaljreguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr 42 bnr m.fl og gnr 43 bnr 5, Årvikneset, PlanID 12272012001.

Bilete til nett.jpg
(16.11.2016)

Framlegg til detaljreguleringsplan for masseuttak på del av gnr 11, bnr 369 mfl. Kvernuri, Jondal kommune, PlanID 12272014002.

Foto-planområde.jpg
(24.10.2016)

Formannskapet har vedteke utkast til ny planstrategi for Jondal kommune for perioden 2016 - 2020. Det er høve for alle å kome med innspel til denne. Frist for å kome med in​nspel er sett til 25.11.2016.