årvikneset bilete til heimesida.jpg
(19.05.2017)

1.gongs utlegging til offentleg høyring og ettersyn - Framlegg til detaljreguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr 42 bnr m.fl og gnr 43 bnr 5, Årvikneset.

Bilete til nett.jpg
(16.11.2016)

Framlegg til detaljreguleringsplan for masseuttak på del av gnr 11, bnr 369 mfl. Kvernuri, Jondal kommune. PlanID 12272014002.

Foto-planområde.jpg
(24.10.2016)

Formannskapet har vedteke utkast til ny planstrategi for Jondal kommune for perioden 2016 - 2020. Det er høve for alle å kome med innspel til denne. Frist for å kome med in​nspel er sett til 25.11.2016.

Stupebrettet
(29.09.2016)

Symjehallen i Jondal opnar for sesongen laurdag 1. oktober kl 1400. 

tommel opp
(01.04.2016)

Det kan no søkjast om tilskot til frivillige lag og organsiasjonar, lagshus og investering (kulturmidlar).

kommunevåpen stor (Medium).jpg
(16.03.2016)
Til denne folkerøystinga er det utarbeidd eige manntal. Manntalet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget på kommunehuset fom 21. mars 2016.