lausanakken planområde.png
(15.02.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.  

plommevika illustrasjon 2.png
(25.01.2019)

Geoplan AS varslar på vegne av tiltakshavar Hardanger Fishfarm AS oppstart av detaljreguleringsarbeid med planprogram for 12272018001- oppdrettsanlegg i fjell med deponi i sjø, gbnr. 36/45 Plommevika, på Torsnes i Jondal kommune.  

(10.12.2018)

Torsdag 20. desember vert den offentlege badinga avlyst på grunn av juleavslutninga for skulen.  

lunderdalshaugane kunngjering ill.png
(02.11.2018)

 Del av gnr. 36, bnr. 30, 90 og 12 m.fl, Lunderdalshaugane, Torsnes, Jondal kommune.

regplan.marine.harvest.kart.png
(31.10.2018)

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om at det er igongsett arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 10, bnr. 1 og 85 m.fl. (PlanID: 12272017001) i Jondal kommune.

IMG_3534.JPG
(26.10.2018)

Me ønskjer velkomen til offentleg bading i vår nyrehabiliterte symjehall. Første dag for offentleg bading er torsdag 1. november. Offisiell opning av den nye symjehallen vår blir tysdag 6. november kl 11.00. Sjå under for prisar og opningstider.