Lausanakken utviding ill.png
(12.04.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om utviding av planområde ved oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.

plommevika endring.png
(15.03.2019)

Del av gnr. 36, bnr. 45 m.fl, i Plommevika, Torsnes, Jondal kommune.

lausanakken planområde.png
(15.02.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.  

plommevika illustrasjon 2.png
(25.01.2019)

Geoplan AS varslar på vegne av tiltakshavar Hardanger Fishfarm AS oppstart av detaljreguleringsarbeid med planprogram for 12272018001- oppdrettsanlegg i fjell med deponi i sjø, gbnr. 36/45 Plommevika, på Torsnes i Jondal kommune.  

(10.12.2018)

Torsdag 20. desember vert den offentlege badinga avlyst på grunn av juleavslutninga for skulen.  

lunderdalshaugane kunngjering ill.png
(02.11.2018)

 Del av gnr. 36, bnr. 30, 90 og 12 m.fl, Lunderdalshaugane, Torsnes, Jondal kommune.