Viketunet årestova
(03.10.2018)

Jondal kommune lyser med dette ut midlar for tilskot til kulturminnevern.
Søknadsfrist er 4. november 2018.

illfoto til heimeside.jpg
(13.07.2018)

Detaljreguleringsplan for gnr. 11 bnr. 369 m.fl, Kvernuri – plan ID12272014002, vart godkjend av Jondal kommunestyre 20.06.2018.

3d-ill svåsandshagen.jpg
(30.05.2018)


Jondal kommune lyser ut 12 tomter i bustadfelt Svåsandshagen for sal. OPPDATERING: 2 TOMTER ER TILDELT.

planområde.jpg
(13.04.2018)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl. i Jondal kommune.

eigedomsskatt ill.jpg
(03.04.2018)

I samsvar med § 14 i Eigedomsskattelova vert eigedomsskattelista for Jondal 2018 lagt ut til ålment ettersyn.  

illfoto heimeside.jpg
(08.03.2018)

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1, 176 m.fl., i Jondal kommune.