Anleggsskisse_crop.jpg
(03.11.2017)

Marine Harvest Norway AS søkjer om løyve til å utvida areal for anlegget på lokalitet 12074 Svåsandsneset. Jondal kommune skal gje uttale til søknaden etter akvakulturlova, og ønskjer innspel til søknaden.

Viketunet årestova
(06.10.2017)

Jondal kommune lyser med dette ut midlar for tilskot til kulturminnevern.
Søknadsfrist er 3. november.

svåsandsneset ill.jpg
(08.09.2017)

Marine Harvest AS søkjer om løyve til å utvida areal og anleggskonfigurasjon for anlegget på lokalitet 12074 Svåsandsneset i Jondal kommune.

skulen_oversikt.jpg
(30.08.2017)

Planforslag vert presentert på informasjonsmøte 7. september.

utleggingsmanntal.jpg
(24.07.2017)

 

Kunngjering om utlegging av manntalet.

ill årsand hyttefelt kunngjering.jpg
(27.06.2017)

Offentleg høyring og ettersyn av revidert framlegg til detaljreguleringsplan for fritidsbustader på reguleringsplan for hyttefelt Årsand, del av gnr. 44, bnr. 1, Jondal kommune, PlanID 12272016001.