17.bilde5 (L)(176595).jpg
(23.01.2018)

Erko Seafood AS søkjer om løyve til å endra anleggskonfigurasjonen på lokalitet 13234 Kysnes. 

Pengar
(01.12.2017)

Formannskapet fatta i sitt møte 29.11.2017 vedtak om si innstilling i sak om budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021.   

illustrasjon vikane 1.jpg
(20.10.2017)

Bremnes Seashore AS søkjer om løyve til å utvida areal for anlegget på lokalitet 27315 Vikane 1. Jondal kommune skal gje uttale til søknaden etter akvakulturlova, og ønskjer innspel til søknaden.

Viketunet årestova
(06.10.2017)

Jondal kommune lyser med dette ut midlar for tilskot til kulturminnevern.
Søknadsfrist er 3. november.

skulen_oversikt.jpg
(30.08.2017)

Planforslag vert presentert på informasjonsmøte 7. september.

utleggingsmanntal.jpg
(24.07.2017)

 

Kunngjering om utlegging av manntalet.