Utlegging av formannskapet sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

penger.png - Klikk for stort bilete

Framlegget skal  ligge ute til offentleg høyring i 14 dagar jamfør kommuneloven § 44 nr. 7, om innstillingen til økonomiplafram til kommunestyret si endelege behandling 19.12.2018

 

 

 

Eit eksemplar av Budsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 og gebyrhefte vil også vere tilgjengeleg på Tenestetorget for innsyn. 

Sist endra 04.02.2019