Tilbod om skogbruksplan – frist: 1. juni

Jondal er mellom kommunane der skogeigarane i desse dagar får førespurnad om det er interesse for ein skogbruksplan.

Vestskog informerer på heimesidene sine at det før ein kan gå i gong med områdetakst, er det kravd at det skal vera 50 % tinging på skogarealet før Staten kan gje tilskot opp til 70 % av kostnad.

Les meir her.

 

Publisert av Gro Heidi Åsen. Ansvarleg Trygve Vik. Sist endra 15.05.2017