Sommaraktivitetar for barn og unge

ferieaktivitetar 2017 ill.jpg - Klikk for stort bilete

Som tidlegare år arrangerer Kvam herad sommaraktivitetar for barn og unge – Ung Fritid Ferie i vekene 26, 27 og 32. Tilbodet er retta mot alle barn i alderen 11-18 år, men særleg med tanke på dei som av ulike grunnar har behov for å delta på aktivitetar i ferietida.

Les meir i programmet (PDF, 2 MB).

Påmeldingsinformasjon finn du i programmet. Prinsippet om «Førstemann til mølla» gjeld.
Ta kontakt med aktivitetsleiar (91585236) hvis du har spørsmål, eller Grannehjelpa ved Sidsel Haugen – 90122688.
Barn med særlege behov, må ha med seg «assistanse» (støttekontakt el andre som kan støtta og hjelpa barnet med deltaking i aktivitetane).

Publisert av Gro Heidi Åsen. Sist endra 23.06.2017