Rehabilitering / nybygg Jondal skule – presentasjon av forslag i kommunestyret

ILL skule-hall.jpg - Klikk for stort bilete Plannemnda for rehabilitering / nybygg Jondal skule la 27.09.17 fram forslaga sine for kommunestyret. Her finn du forslag, skisser og innkomne innspel.

 

Det kom inn ti skriftlege innspel til planane som vart presentert på informasjonsmøta 07.09.2017.
Plannemnda for rehabilitering / nybygg Jondal skule og arkitekten som er engasjert i prosjektet har med bakgrunn i tidlegare planar og innkomne innspel utforma nye alternativ. Desse vart presentert for kommunestyret 27. september.

Her (PDF, 2 MB) finn du presentasjonen.

Skisser, situasjonsplanar, perspektivteikningar, romprogram, kostnadsoverslag m.m for dei to framlagde alternativa finn du her:
A3-100-2-Situasjonsplan - Plan 1.pdf (PDF, 2 MB) 
A3-100-5-Situasjonsplan - Plan 2 (PDF, 2 MB).

A3-101-0. etasje - Administrasjonsbygg (PDF, 57 kB) 
A3-102-1. etasje - Administrasjonsbygg og bibliotek (PDF, 116 kB) 
A3-103-2. etasje - Administrasjonsbygg og bibliotek (PDF, 801 kB) 
A3-104-6-1. etasje - Fleirbrukshall Plan-1 20x32m (PDF, 132 kB) 
A3-104-7-2. etasje - Fleirbrukshall Plan-1 20x32m (PDF, 447 kB) 
A3-104-10-1. etasje - Fleirbrukshall Plan-2 25x45m (PDF, 385 kB) 
A3-104-11-2. etasje - Fleirbrukshall Plan-2 25x45m (PDF, 448 kB) 
A3-601-Arealoversikt BTA - Plan 1 og 2 (PDF, 19 kB) 
A3-617-Perspektiv Plan 1  (PDF, 2 MB)
A3-619-Perspektiv Plan 2 (PDF, 2 MB) 
Jondal skule Romprogram og forutsetningar (PDF, 377 kB) 
Jondal skule - Forside (PDF, 52 kB) 
Jondal skule Kostnadsoverslag (PDF, 213 kB)
Jondal skule Romprogram (PDF, 70 kB)

Liste over innkomne innspel:
Arnved Lund (PDF, 380 kB)
Herand idrettslag (PDF, 130 kB) 
Jondal frivilligsentral (PDF, 49 kB)
Gunvor Bringeland og Steinar Smith (PDF, 336 kB)
Trygve Baggegård Myrlid (PDF, 372 kB)
Vilde Handegard (PDF, 289 kB) 
Folkehelsekoordinator  (PDF, 375 kB)
Jondal idrettslag (PDF, 59 kB)
Utdanningsforbundet Jondal (PDF, 295 kB)
Leiande reinhaldar (PDF, 257 kB)

 

 

Publisert av Gro Heidi Åsen. Ansvarleg Sigbjørn Haugen. Sist endra 12.04.2018