Personvernombod

cato personvern.png - Klikk for stort bilete Ullensvang kommune har ei rekke oppgåver og skal levere ei rekke tenester. Uavhengig av format og innhald, vil all informasjon på eit eller anna tidspunkt bli behandla elektronisk. 

Personvernombod (PVO) vil bidra til at Ullensvang kommune etterlever dei juridiske krava til korleis personopplysningar skal bli behandla og kontrollerte.

PVO skal og vere bindeledd mellom kommunen og den registrerte i spørsmål om den registrerte sine rettar.
PVO vil medverke og vere ein ressurs slik at Ullensvang kommune syt for at tilsette og innbyggjarar sine personopplysningar blir behandla på rett måte.

Cato Underhaug er tilsett som personvernombod i 50% stilling. Kontordagar måndag og torsdag.

Har du spørsmål?


Kontaktinformasjon:
Cato  Underhaug
Mobil: 90 16 05 29
E-post: cato.underhaug@ullensvang.kommune.no 
Per post: Personvernombod, Folgefonnvegen 2, 5627 Jondal

 

Kjelde: http://ullensvang.kommune.no/personvern/

 

Informasjonssikkerheit for de tilsette

 

Informasjonssikkerheit for leiarar 

 

Sikkerheit på mobil og nettbrett

 


Løsepengevirus - ransomware

 

 

Phising og falske e-postar 

Publisert av Gro Heidi Åsen. Sist endra 22.03.2019