Laurdagsopen miljøstasjon i Jondal 4.mai og mottak av landbruksplast 23.mai

 Screenshot_1.jpg - Klikk for stort bilete

Mottak av landbruksplast


I mai månad vert det høve til å levere landbruksplast til miljøstasjonen i Jondal, i opningstida torsdag 23.mai frå kl 12.00 - 18.00.

For å sjå fullstendig tabell over datoar for levering andre plassar enn Jondal og sorteringskrav for levering kan du lesa her. 

Har du spørsmål knytt til sorteringskrav eller levering av landsbruksplast kan du kontakta Indre Hordaland Miljøverk på telefon 56 52 99 00 eller sende ein epost til ihm@ihm.no 

Sist endra 30.04.2019