Drikkevassstudie ved Folkehelseinstituttet

drikkevatn ill glas.png - Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. 

Prosjektet skal gjennomførast i perioden frå 2018 til 2020–til. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i mars ringe opp enkeltpersonar og spørje om dei vil delta i undersøkinga. Berre personar som får vatn frå eit vassverk som forsyner minst 20 husstandar med vatn, vil bli kontakta. Husstandar som får vatn frå mindre vassverk eller frå eigen brønn, er ikkje med i studien.

 

Drikkevasstudien

Fakta om drikkevatn i Hordaland 

 

 

Meir informasjon om drikkevasstudien finn du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Sist endra 15.03.2019