Avtalegiro og eFaktura

 Jondal kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura.1.jpg - Klikk for stort bilete

 

TEIKN AVTALE HER


FORDELER MED E-FAKTURA:
- Du får alle rekningar rett i nettbanken, ferdig utfylt til godkjenning.
- Du kan sjå fakturadetaljar og rekningane vert lagra i nettbanken.
- Du kan betala rekningane dine når som helst, kor du enn er.
- Du kan endra både forfallsdato, beløp og belastningskonto. Du kan òg stoppa betalinga.
- Du får ingen fakturagebyr.
- Du treng ikkje å forhalda deg til lange KID-nummer eller annan betalingsinformasjon.
 
 
FORDELER MED AVTALEGIRO:
- Banken syt for at rekningane vert betalt automatisk på forfallsdato.
- Du treng ikkje å forhalda deg til lange KID-nummer eller annan betalingsinformasjon.
- Du får ingen fakturagebyr og rekningane vert alltid betalt i tide slik at du unngår purringar og ekstra gebyr.
- Du kan få varsel frå banken om trekk.
- Du kan endra/stoppa betalinga i nettbanken. Du kan oppretta avtalegiro på dei tenestene du ynskjer t.d kommunale avgifter, barnehage, husleige.
 
KONTAKTINFORMASJON:

Jondal kommune, Økonomikontoret tlf: 53 66 95 42

Sist endra 31.05.2018