65d70c467b31d9d70ebe0a9b4d2da9565697ccca33183.jpg
(09.04.2019)

Me er så heldige dette året at me skal få besøk av kongeparet som skal på tur til Hordaland 18.-20. juni. Første besøket er i Jondal, før dei reiser vidare til Odda, Ulvik, Granvin og Askøy. Dei kjem med kongeskipet, og det er sett av ein og ein halv time føremiddagen den 18 .juni  til besøket i Jondal.
Det er første gong dei er på offisielt besøk til kommunen vår.

Planlegginga av besøket har starta opp, og me har ein arrangementskomitè som består av rådmann Reidar Isdal, Kristine Drake frå Frivilligsentralen, landsbylos Åsmund Bakke og ordførar Jon Larsgard. Fleire vil verta involverte etter kvart som planlegginga går fram.  Besøket skal planleggjast i samråd med både fylkesmannen og hoffet, og dei kjem hit i begynnelsen av mai for å gå gjennom planane.
Før den tid vil ein ikkje gå ut med detaljar om kva besøket vil innehalda.

 

Me legg opp til at besøket skal vera ein folkefest som innbyggjarar og besøkande skal få ta del i, og at det vert lokalisert til sentrum i Jondal. Målet er å presentera kommunen best mogeleg med omsyn til historie, næringsliv og vår identitet. Det er meir enn nok å ta av, og største problemet vert nok å velgja ut kva me vil presentera. Set av dagen alt no, og ver med å presentera Jondal frå si beste side.

 

Ordførar er kontaktperson for arrangementet.

(05.04.2019)

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland

 

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland ønskjer å stimulere til trafikksikringsaktivitet i heile fylket.
No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søke midlar til lokale trafikksikringsarrangement.

Døme på arrangement som tidlegare har fått støtte er trafikksikringsdagar, sykkelopplæring, refleksaksjonar, teaterframsyning osv.

 

Dersom du har ein idé til eit arrangement kan du ta kontakt med Hordaland fylkeskommune eller sjå nettsidene for meir informasjon om ordninga.

https://www.hordaland.no/nn-NO/vegogtransport/trafikksikring2/tilskot-til-lokale-trafikksikringstiltak/

 

Kva: Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

Når: Frist 1.mai og 1.september 2019

Kontakt: Eva Vinjevoll, rådgjevar i samferdselsavdelinga, Hordaland fylkeskommune

Eva.vinjevoll@hfk.no

bom-crop.jpg
(26.03.2019)

Rutinar for kjøp av årskort på Fonnavegen.