Screenshot_1.png
(12.02.2019)

Korleis skal det nye kommunevåpenet til Ullensvang kommune sjå ut?

Bli med på idékonkurranse med utgangspunkt i Ullensvang herad sitt kommunevåpen.
Vinnarutkastet vert premiert med 5 000 kr.  

 • Send oss ein eller fleire teikningar i fargar, A4-format, ein kan senda inn så mange skisseforslag som ein ynskjer.
   
 • ​Alle forslaga som vart teikna av elevar ved skulane i visjonsarbeidet i haust vert automatisk med i konkurransen.
 • Dei 5 beste forslaga vert utgangspunkt for ei rådgjevande folkerøysting.

 • Det nye kommunevåpenet skal utformast på grunnlag av Ullensvang herad sitt komunevåpen.

 • Motivet skal vera samlande og representera den nye kommunen på ein god måte.  

Noverande kommunevåpen for Ullensvang herad skal vera utgangspunktet for det nye kommunevåpenet. Kommunevåpenet (godkjent i 1979) har ein gullbjelke med tre gullinjer, to over og ei under bjelken, mot ein raud bakgrunn. Motivet er henta frå våpenskjoldet til lagmannen Sigurd Brynjolvsson frå Aga.

 

Innkomne forslag vert vurdert av ein jury sett saman av:

 • 3 politikarar

 • 1 representant frå ungdomsrådet

 • 2 representantar frå administrasjonen

 • 1 person med kunstfagleg bakgrunn

 • 1 person med designfagleg bakgrunn 

   

Jury og designar har rett til å gjera justeringar på innkomne forslag. 

Les meir om konkurransen og bakgrunnsinformasjon om kommunevåpen her.

EPOS.jpg
(01.02.2019)

Den 12.mars kjem bokbåten Epos til Herand. 
Programmet startar kl 17.30 til 19.00.

Screenshot_1.jpg
(25.01.2019)

Den 11. februar kl 18.00 - 20.00 i gymsalen i Jondal blir det føredrag med Bjørg-Elin Moen frå MOT Norge.
Tema er: Styrke medvit og mot - Ver ein god rollemodell.