image.png
(23.09.2019)

Kunstnarbustaden i Berlin i 2020: Av uføresette årsaker er husværet ledig i oktober 2019, november 2019 og desember 2019, og vert i desse månadane lyst ut til kunstnarar som bur i eller har tilknyting til Hardanger.