skjermfoto overgrep.no.jpg
(09.11.2017)

Overgrep.no er ein ny nettstad med spørsmål og svar om seksuelle overgrep, og rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn.

(31.10.2017)

3. november er søknadsfrist for spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Alle som søker skal nytte søknadsskjemaet som er på anleggsregisteret.no

hardangerkonferansen_fullsize.jpg
(27.10.2017)

Bulyst og bukvalitetar i Hardanger, heilårsturisme og kapital og kompetanse som føresetnader for vekst står i fokus på Hardangerkonferansen 2017.