kommunevåpen stor (Medium).jpg
(10.07.2017)

Faktura for  kommunale avgifter for vatn og kloakk er feil for 1 halvår 2017. Dette gjeld dei som er knytt til kommunalt vassverk og kommunalt avløpsanlegg.  Faktura  for  renovasjon og slamtøming er rett.

ferieaktivitetar 2017 ill.jpg
(20.06.2017)

Som tidlegare år arrangerer Kvam herad sommaraktivitetar for barn og unge – Ung Fritid Ferie i vekene 26, 27 og 32. Tilbodet er retta mot alle barn i alderen 11-18 år, men særleg med tanke på dei som av ulike grunnar har behov for å delta på aktivitetar i ferietida.

Val II
(20.06.2017)

 

 

Frå 1. juli kan du røysta ved stortings- og sametingsvalet.