Nye Ullensvang kommune.jpg
(26.05.2017)

 

Mellombels fellesnemnd for kommunane Jondal, Odda og Ullensvang skal ha sitt konstituerande møte i Kinsarvik tysdasg 30. mai kl. 09.00.

(24.05.2017)

 Det vert høve til å levera landbruksplast på miljøstasjonen i Pineskår i opningstida torsdag 1.juni.