Tenestetorget

Opningstid i tenestetorget er måndag - fredag: 10.00 - 13.30. Då er også sentralbordet ope, telefonnummer 53 66 95 00 - epost post@jondal.kommune.no.

Tenestetorget ligg i fyrste høgda i kommunehuset. Kommunehuset er til vanleg ope frå kl. 08.00 - 15.30, og du kan gjera avtale med tilsette utanom tenestetorget si opningstid.

For å finne direktetelefonnummer til einingane eller personar kan du klikke her.