Korleis søkje?

Når du skal bruke eit digitalt skjema, gjer du følgjande:
 

  1. Klikk på lenkja til det skjemaet du ønskjer å nytte.
  2. Klikk for å lese personvernerklæringa, og kryss av i boksen for at du har lese den.
  3. Klikk Neste-knappen.
  4. Start utfyllinga av skjemaet, og bruk Neste-knappen for å gå vidare til neste skjemaside.
  5. Fortsett utfyllinga på kvar skjemaside til du kjem til siste skjemaside, som er oppsummeringa.
  6. Kontroller at oppsummeringa stemmer, og klikk på Send inn-knappen.