Sjølvbetening og skjema


Her finn du digitale skjema for tenester og tilbod i kommunen. Nokre av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte.

Papirskjema må skrivast ut og fyllast ut for hand og sendast per post. Du sender eller leverer dei på tenestetorget om det ikkje er gjeve anna informasjon på søknadsskjema.

Leitar du etter noko du ikkje finn? Send oss gjerne ein epost om det!