regplan.marine.harvest.kart.png
(31.10.2018)

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om at det er igongsett arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 10, bnr. 1 og 85 m.fl. (PlanID: 12272017001) i Jondal kommune.

IMG_3534.JPG
(26.10.2018)

Me ønskjer velkomen til offentleg bading i vår nyrehabiliterte symjehall. Første dag for offentleg bading er torsdag 1. november. Offisiell opning av den nye symjehallen vår blir tysdag 6. november kl 11.00. Sjå under for prisar og opningstider. 

Viketunet årestova
(03.10.2018)

Jondal kommune lyser med dette ut midlar for tilskot til kulturminnevern.
Søknadsfrist er 4. november 2018.

illfoto til heimeside.jpg
(13.07.2018)

Detaljreguleringsplan for gnr. 11 bnr. 369 m.fl, Kvernuri – plan ID12272014002, vart godkjend av Jondal kommunestyre 20.06.2018.

3d-ill svåsandshagen.jpg
(30.05.2018)


Jondal kommune lyser ut 12 tomter i bustadfelt Svåsandshagen for sal. OPPDATERING: 2 TOMTER ER TILDELT.

planområde.jpg
(13.04.2018)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl. i Jondal kommune.