plommevika endring.png
(15.03.2019)

Del av gnr. 36, bnr. 45 m.fl, i Plommevika, Torsnes, Jondal kommune.

lausanakken planområde.png
(15.02.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.  

plommevika illustrasjon 2.png
(25.01.2019)

Geoplan AS varslar på vegne av tiltakshavar Hardanger Fishfarm AS oppstart av detaljreguleringsarbeid med planprogram for 12272018001- oppdrettsanlegg i fjell med deponi i sjø, gbnr. 36/45 Plommevika, på Torsnes i Jondal kommune.  

regplan.marine.harvest.kart.png
(31.10.2018)

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om at det er igongsett arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 10, bnr. 1 og 85 m.fl. (PlanID: 12272017001) i Jondal kommune.

3d-ill svåsandshagen.jpg
(30.05.2018)


Jondal kommune lyser ut 12 tomter i bustadfelt Svåsandshagen for sal. OPPDATERING: 2 TOMTER ER TILDELT.

planområde.jpg
(13.04.2018)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl. i Jondal kommune.