DIgital radio
(07.03.2013)

Informasjon om overgang frå analog til digital radio.

Informasjon
(07.01.2013)

Politivedtekt for Jondal kommune vart vedteke av kommunestyret 05.09.2011 og stadfest av Politidirektoratet 03.07.2012.