(14.02.2014)

Detaljreguleringsplan for Fv 550 Jondal ferjeleie vart godkjend av Jondal kommunestyre 11.12.2013.

(20.01.2014)

Framlegg til reguleringsplanar for Stekka Hyttefelt, Hyttefelt Vassel Gard og Fritid og Turisme, Vik i Herand er no lagt ut til offentleg ettersyn.

(12.11.2013)

Grunna vegarbeid vert FV 105 stengt ved Guntveit onsdag 13.11 i tida 08:30 – 14:00.