(07.10.2014)Kraftlina er blåst ned over vegen ved Kvåle i Øvre Krossdalen. Vegen er stengt, men arbeidet med rydding  av vegen er  i gang.
(03.09.2014)

Her kan du fylgja Jondal kommune sin plan «Jondal 2030»!

(03.07.2014)

Status for prosjektet juli 2014