Informasjon
(18.12.2019)

Som følgje av samanslåing av systemet VFS (Visma Flyt Skule) for Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad vil ikkje VFS vere tilgjengeleg i perioden 18.12.2019 - 05.01.2020.

Bustadseminar-til-heimesida3-300x276.png
(17.12.2019)

I samband med kommunesamanslåinga vil alle gards- og bruksnummer i nåverande Jondal kommune bli endra

matrikkelen ill.png
(20.11.2019)

I samband med gjennomføring av kommune- og regionsreforma vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019.