Screenshot_1.jpg
(08.10.2019)

Invitasjon til folkemøte om detaljregulering i sjø, Lausanakken.

Screenshot_1.jpg
(30.09.2019)

Her finn du barnehage- og skulerute for 2019-2020. 

image.png
(23.09.2019)

Kunstnarbustaden i Berlin i 2020: Av uføresette årsaker er husværet ledig i oktober 2019, november 2019 og desember 2019, og vert i desse månadane lyst ut til kunstnarar som bur i eller har tilknyting til Hardanger.