Vallister til kommunestyrevalet i Ullensvang kommune

 Val II - Klikk for stort bilete

 

Valstyret for Ullensvang kommune har godkjent 9 vallister til haustens kommunestyreval.

Valstyret i Ullensvang kommune kunngjer at fylgjande vallister er godkjende, jfr. vallova § 6-7:

  1. Arbeiderpartiet
  2. Fremskrittspartiet
  3. Høgre
  4. Kristeleg Folkeparti
  5. Miljøpartiet Dei Grøne
  6. Raudt
  7. Senterpartiet
  8. SV - Sosialistisk Venstreparti
  9. Venstre

Vallistene er publiserte på heimesidene til

Ein kan kontakta kommunane om ein ynskjer vallistene i papirformat.

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om godkjenning av listeforslaga må setjast fram innan 11. juni 2019 til: Valstyret i Ullensvang kommune, Opheimsgata 31, 5750 Odda eller post@odda.kommune.no - jfr. vallova § 6-8.

Publisert av Ragnvald Joakimsen. Sist endra 15.07.2019