Namn Tittel Telefon    
Aasbø, Anne Marie E. Psyk. sjukepleiar 95776366 Bruker
Alvsåker, Tora L. Kommuneoverlege 53 67 53 80 post h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Brattabø, Elin Eide Avd.leiar Vikevollen sjukeheim 5367 5308 elin pU#nKt eide h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Bufelleskapet, Vik Kontor leiar 5366 9570 Bruker
Bufelleskapet, Vik Hovudnummer 975 40 970 Bruker
Eikrem, Synnøve Avd.leiar Bufellesskapet Vik 53 66 95 70 synnove pU#nKt eikrem h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Gangdal, Karin Utheim Avd.leiar helsetenesta 5367 5380 post h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Grøtt, Ingebjørg Psyk. sjukepleiar 5367 5384 ingebjorg pU#nKt grott h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Haavik, Irene Hjelmeland Jordmor 5367 5380 post h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hammer, Eldbjørg Helsesjukepleiar 53 67 53 85 eldbjorg pU#nKt hammer h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hauge, Mariann W. Fysioterapeut 5367 5388 marwes h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Mariño, Raisa M. Lege 53 67 53 80 post h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Miille, Maren Espedal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 5367 5388 maren-espedal pU#nKt miille h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Omdal, Ragnhild Flatebø Kontormedarbeidar. Heom/Vikevollen 5367 5300 ragnhild pU#nKt omdal h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Selsvik, Silje Elise Avd.leiar heimebasert omsorg (HBO) 5367 5306 silje pU#nKt selsvik h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sentralbord, Vikevollen 5367 5300 Bruker