Namn Tittel Telefon    
Bufelleskapet, Vik 5366 9570 Bruker
Heimetenesta, avdeling 5367 5306 Bruker
Jondal, Legekontor 5367 5380 Bruker
Jondal legekontor, akuttelefon 97 19 20 45 Bruker
Sentralbord, Vikevollen sjukeheim 5367 5300 Bruker