Namn Tittel Telefon    
Sentralbord, Tenestetorget 53 66 95 00 postmottak h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Administrasjon , avdeling 53 66 95 10 Bruker
Galtung Torsnes, Eli Arkivleiar 90 70 80 01 eli pU#nKt torsnes h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Herland, Ellen Flyktningkoordinator 451 17 016 ellher h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Isdal, Reidar Rådmann 97 55 55 60 reidar pU#nKt isdal h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Joakimsen, Ragnvald Ass. rådmann 45 47 41 81 ragnvald pU#nKt joakimsen h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Lund, Arnved Soldal Rådgjevar og kulturansvarleg 95 19 32 98 arnlun h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Molland, Siri Miljøarbeidar 46 82 59 10 Bruker
Oma, Anders IT avdeling 99 20 72 05 anders pU#nKt oma h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sandal Teigenes , Anne Tove Økonomisjef 975 58 524 anne pU#nKt tove pU#nKt sandal pU#nKt teigenes h#Os ullensvang pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Westad, Frank Personalsjef 97 62 89 49 frank pU#nKt westad h#Os jondal pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker