Fotograf: Alv Espeland
Folgefonna 5 fotograf Alv Espeland
Fotograf: Elna Sofie Storegjerde
Symjehall 9 fotograf Elna Sofie Storegjerde

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet si målsetjing er å stimulera til og tilretteleggja for gode anlegg for idrett og friluftsliv, samt auka fysisk aktivitet for alle!

Handlingsplanen gjeld ordinære anlegg, ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg, og større anlegg må vera prioriterte her for å søkja spelemidlar. Handlingsplanen vert rullert kvart år.