Bandtvang for hund

I Jondal gjeld vanlege reglar for bandtvang.

1. Generelt for kommunen er det bandtvang i tida 1. april til 21. august.

2. Eigar eller innehavar av hund i Jondal kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i den tida bufe beitar, frå 1. april til 31. oktober.
Dette gjeld ikkje rednings-, jakt-, gjetar- og politihundar under oppdrag eller trening.

3. På offentleg stad er det forbode å la hund gå laus.