ArtikkelKarusell V2

 • Feil i faktura - kommunale avgifter

  Feil i faktura - kommunale avgifter

  10.07.2017

  Faktura for kommunale avgifter for vatn og kloakk er feil for 1 halvår 2017. Dette gjeld dei som er knytt til kommunalt vassverk og kommunalt...

 • Tidlegrøysting 2017

  Tidlegrøysting 2017

  20.06.2017

  Frå 1. juli kan du røysta ved stortings- og sametingsvalet.

 • Telefonkontakt

  Telefonkontakt

  16.06.2016

  Om du ikkje får svar på hovudnummeret til kommunen, 53 66 95 00, kan du prøve å ringe direkte til den eininga eller den personen du ønskjer å...

Login for redigering