ArtikkelKarusell V2

 • Nytt utval i Jondal kommune

  Nytt utval i Jondal kommune

  15.12.2016

  Med verknad frå 01.01.2017 har vi fått eit nytt utval i Jondal kommune, utvalet har fått namnet plan- og driftsutvalet (PDU).

 • Telefonkontakt

  Telefonkontakt

  16.06.2016

  Om du ikkje får svar på hovudnummeret til kommunen, 53 66 95 00, kan du prøve å ringe direkte til den eininga eller den personen du ønskjer å...

Login for redigering