Ved søknad om bygging av skogsvegar, ta kontakt med eining for teknisk, næring og kultur for søknadsskjema og annan informasjon. Du kan også få informasjon om tilskotsordningar innan skog- og jordbruk. Telefon jordbrukssjef: 53 66 95 23. E-post: post@jondal.kommune.no

Du får meir informasjon ved å ta kontakt med eining for teknisk, næring og kultur v/ jordbrukssjef, tlf. 53 66 95 23. E-post: post@jondal.kommune.no