Fritidstilbod for barn og familiar

Kommunale tilbod og tenester for barn og unge, er kommunal kulturskule, bibliotek og datastove.
Jondal kommune har eige ungdomsråd og er MOT-kommune.
I tillegg er det eit allsidig fritids- og friluftsliv knytt til natur og frivillig lagsliv.

 

Kontakt

Ragnvald Joakimsen
Ass. rådmann
Telefon: 454 74 181