Kommuneplan

Kommuneplan er er ein overordna plan for kommunen og er delt i ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Under kommuneplan finn ein kommunedelplanar for geografisk område, tema eller sektor.

Reguleringsplan er arealplan for eit avgrensa område og med stor grad av detaljar.