Jordmortenesta

Jordmortenesta er å finna på Jondal Legekontor i underetasjen på Vikevollen. Dei gravide nyttar venterommet til legekontoret.

Jondal kommune har 10 % jordmorstilling og jordmor er tilstades annankvar onsdag.